Kort strömavbrott

Under morgonen kommer vi ha ett kort strömavbrott som påverkar kunder boende på Kalendergatan, Lördagsgatan, Söndagsgatan och Strandvägen. Under strömavbrottet kommer inte vår fiberleverans heller att fungera. För internet gäller följande adresser:

Sundgatan
Strandvägen
Söndagsgatan
Holmgatan
Kalendergatan
Saltsjögatan
Revgatan
Lördagsgatan
Kryddgränden
Fredagsgatan
Klättermusgården
Skogsmusgården
Sagogatan
Snövitsgården
Barnvisegatan
Kalasgatan