Fjärrvärmeläcka, Malmövägen

15.26 Läckan är tätad, värmeleveranserna sker som vanligt

13.39 Vi har en fjärrvärmeläcka på malmövägen.
Vi kommer stänga fjärrvärmeleveranserna i två timmar så vi kan laga läckan.

Berörda är boende på malmgatan, villagatan, algatan, & björkgatan