Driftstörning stadsnät

8.30 Driftstörningen har inte påverkat våra kunders internet, utan endast vår möjlighet att nå switcharna.
Vi kommer starta om switcharna under veckan vilket kommer medföra ett kortare avbrott.

7.30 För tillfället har vi en driftstörning i stadsnätet som påverkar kunder boende på Kolonigatan 8 och 10 A.
Felsökning och felavhjälpning pågår.