Driftstörning fjärrvärme Häljarp

Vi har för tillfället driftstörningar på fjärrvärmenätet Häljarp

Kunderna kan uppleva att varmvattnet tidvis försvinner.

Drifttekniker arbetar med att lösa driftstörningen.