Representanter från företagen som skrivit under klimatavtalet
Den 19 mars delades diplom ut till representanter från företagen som skrivit under klimatavtalet. Gänget hade samlats på Erikstorp tillsammans med bland annat Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande) och Pernilla Anderberg (Stadsdirektör).

Vi har skrivit på Landskrona stads energi- och klimatavtal

Landskrona Energi har tillsammans med 17 andra kommunala bolag och företag tecknat ett gemensamt energi- och klimatavtal för att minska vår lokala påverkan på klimatet. 

I maj 2023 antog kommunfullmäktige i Landskrona en ny energi- och klimatstrategi. En del i strategin är att minska koldioxidutsläppen i det geografiska området Landskrona. För att stärka arbetet med att minska den lokala klimatpåverkan har Landskrona stad tagit initiativ till gemensamma energi- och klimatavtal för företag. I nuläget har 18 företag skrivit på.

Genom avtalet förbinder vi och övriga företag oss till en handfull mål som antingen ska främja klimatet eller bidra till hållbar energianvändning. Företagen väljer själv vilka mål som de ska satsa på, för vår del kommer vi bland annat göra följande insatser:

 • Vara möjliggörare i staden, däribland aktiviteter kopplat till stadens energi och klimatstrategi. Direkta aktiviteter i form av åtgärder, men även aktiviteter i form av utbildning och information.
 • Vara en bidragande faktor i stadens energimål, där ett delmål är kopplat till energiomställningen. År 2026 ska det i Landskrona produceras hållbar el som motsvarar den el som Landskronas hushåll årligen förbrukar.
 • Skapa förutsättning för att separera vatten samt bygga en reningsanläggning för rening av processavloppsvatten kopplat till vår fjärrvärmeproduktion.

 

Företagen som hittills har skrivit på gemensamt energi- och klimatavtal med Landskrona stad:

  1. Dow
  2. OP system
  3. Landskrona Energi
  4. Ventrafiken
  5. Landskrona hamn
  6. Blue and Green
  7. RISE
  8. Ohlssons
  9. Biofuel Express
  10. Wabtec Faiveley Nordic
  11. BorgWarner
  12. Oatly
  13. Boliden Bergsöe
  14. Hitachi Energy
  15. Emrahus
  16. LSR
  17. Befesa Circular Alloys Sweden
  18. Alfdex

Fler nyheter hittar du här