Närbild på äldre persons toffelbeklädda fötter framför en suddig rullator.
Foto: Oskar Fäldt

Vårt öppna stadsnät bidrar till ökad trygghet på Landskronas äldreboenden

Landskrona stad förbättrar säkerheten genom att utrusta cirka 350 rum på sina äldreboenden med sensorbaserade trygghetslarm. Sensorerna installeras i lägenheter där Landskrona Energi redan har monterat fiberterminaler som är uppkopplade till det öppna stadsnätet.

Sensorerna som installeras använder en 3D-teknik som är baserad på infrarött ljus. De registrerar rörelser och ljud från lägenheterna och kan på så vis känna av när en boende behöver hjälp och personal kan då lättare förhindra exempelvis fallolyckor. Tekniken används sedan tidigare i bland annat Arvika och Sjöbo och där har fallolyckorna minskat med mer än 40 procent sedan det nya trygghetslarmet infördes.

– Det är mycket positivt att vi nu kan se konkreta fördelar med det öppna stadsnätet inom välfärdsområdet. Detta illustrerar nätets potential att bidra till välfärdens utveckling. Vårt mål är att utöka tillgängligheten av liknande tjänster inom det öppna stadsnätet så att fler Landskronabor ska kunna dra nytta av den digitala välfärden i framtiden, säger Mattias Olsson, stadsnätschef på Landskrona Energi.

Förbättrad arbetsmiljö

De kommuner som redan använder tekniken har konstaterat att de nya trygghetslarmen också lett till en förbättrad arbetsmiljö eftersom personalen känner sig mindre stressad då de enklare kan prioritera larm. Den hyresgäst som snabbast behöver hjälp får det först. Eftersom personalen bara behöver gå in i rummet om det finns behov, blir också nattsömnen lugnare. Det har gjort att man har kunnat minska på lugnande medicin och sömntabletter.

Positivt även ur ett hållbarhetsperspektiv

Användningen av det öppna stadsnätet bidrar även till ökad hållbarhet eftersom dess trådbundna transportmetod förbrukar betydligt mindre elektricitet jämfört med trådlösa tekniker som 5G-nät.

Fler nyheter hittar du här