Arbetsfordon åker längs kustväg med vatten i bakgrunden

Nya elnätsavgifter från 1 juli 2023

Från den 1 juli 2023 sänker vi elnätavgiften för våra kunder i Landskrona. Sänkningen beror på lägre överföringskostnader från region- och stamnät.

För våra elnätskunder innebär det en sänkning av elnätsavgiften enligt nedan, och den nya kostnaden gäller från och med 1 juli 2023.

  • För dig som bor i lägenhet med 16 ampere och en genomsnittlig årsförbrukning på 2000 kWh/år innebär det en sänkning på cirka 6 kronor per månad.
  • Bor du i eluppvärmd villa med 20 ampere och en genomsnittlig årsförbrukning på 20 000 kWh/år innebär det en sänkning på cirka 60 kronor per månad.
  • För våra elproducenter justerar vi ersättningen för minskade nätförluster.

Läs mer om våra avgifter

Elnätstariffer och avtalsvillkor 2023

 

Landskrona Energis elnät
Vi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera el till våra kunder. Det gör vi tryggt och säkert. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och uppgradera elnätet för att bibehålla en hög tillgänglighet samt ett stabilt och leveranssäkert elnät för landskronaborna. Vi bygger också ut och försörjer med el där staden växer.

Du som bor i Landskronas tätort är ansluten till vårt elnät och betalar nätavgift till Landskrona Energi. Nätavgiften är kostnaden för överföring av el till ditt hem och underhåll av elnätet.

Fler nyheter hittar du här