Nya elnätsavgifter från 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 höjs elnätavgiften för våra kunder i Landskrona. Vi på Landskrona Energi har bland annat fått ökade omkostnader för inköp av material och tjänster, ökade avgifter för nätförluster* och höjd regionsnätstariff**. Kostnadsökningarna medför att vi behöver justera våra priser till kund för att kunna fortsätta erbjuda ett tillförlitligt elnät.

För våra elnätskunder innebär det en höjning av elnätsavgiften enligt nedan, och den nya kostnaden gäller från och med 1 januari 2024.

  • För dig som bor i lägenhet med 16 ampere och en genomsnittlig årsförbrukning på 2000 kWh/år innebär det en höjning på cirka 21 kronor per månad.
  • Bor du i eluppvärmd villa med 20 ampere och en genomsnittlig årsförbrukning på 20 000 kWh/år innebär det en höjning på cirka 129 kronor per månad.
  • Enligt beslut från regeringen höjs energiskatten till 42,8 öre/kWh exkl. moms.

 

Läs mer om våra avgifter
Elnätsavgifter och avtalsvillkor 2024

* Nätförluster: Kostnader för den mängd elenergi som går förlorad när den transporteras över elnätet från producent till konsument i form av tekniska begränsningar, motstånd och ledningsförluster.
** Regionsnätstariff: Avgifter till regionnätsägaren som ska täcka kostnaderna för att underhålla och driva det överliggande elnätet.

 


Landskrona Energis elnät

Vi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera el till våra kunder. Det gör vi tryggt och säkert. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och uppgradera elnätet för att bibehålla en hög tillgänglighet samt ett stabilt och leveranssäkert elnät för landskronaborna. Vi bygger också ut och försörjer med el där staden växer.

Du som bor i Landskronas tätort är ansluten till vårt elnät och betalar nätavgift till Landskrona Energi. Nätavgiften är kostnaden för överföring av el till ditt hem och underhåll av elnätet.

Fler nyheter hittar du här