Funderar du på att skaffa solceller?

Den senaste tiden har intresset för solceller ökat explosionsartat bland villaägare, företag och bostadsrättsföreningar. Den stora efterfrågan har lett till långa leveranstider på solpanelerna och ibland även kapacitetsbrist i elnätet. Om du själv funderar på att skaffa en solcellsanläggning är det bra att vara ute i god tid.

Elnätsbolagen ansvarar för att ständigt bygga ut och förstärka elnätet. Utbyggnaden är beroende av att det finns en balans mellan produktion, konsumtion och distribution av el. Utbyggnaden av elnätet får aldrig ske i spekulation utan måste utföras efter beställning. Oavsett om ansökningen kommer från en villaägare eller ett stort företag hamnar alla i samma kö och behandlas i tur och ordning.

Viktigt med föranmälan

I dagsläget är det nästan aldrig något problem när enskilda villaägare vill ansluta nya solcellsanläggningar, det finns oftast tillräcklig kapacitet i elnätet för att kunna ta emot produktionen. Däremot är det mer bekymmersamt när företag och bostadsrättsföreningar vill ansluta stora anläggningar till elnätet, ibland räcker kapaciteten inte till. I de fallen behöver elnätet byggas ut och beroende på vad som behöver göras kan arbetet ta flera år. Det är därför väldigt viktigt att stämma av med sitt elnätsbolag innan en installation påbörjas för att slippa dyra omkostnader. Första kontakten med elnätsbolaget sker normalt via elinstallatörens föranmälan men när det gäller stora anläggningar är det en fördel att inleda en dialog med sitt elnätsbolag tidigare än så.

Stor utbyggnad av elnätet

Landskrona växer, nya företag etablerar sig och antalet invånare ökar samtidigt som laddinfrastrukturen byggs ut för både elbilar och tunga ellastbilar, batterilager byggs och fler byggnader förses med solceller. Fram till 2036 beräknas därför stadens totala elkonsumtion att fördubblas.

På grund av ett stort antal förfrågningar om anslutning av större anläggningar till Landskrona Energis elnät pågår för tillfället omfattande nätutredningar. Exempelvis ska ett av Sveriges största batterilager byggas med en kapacitet på 20 MW. Det kan jämföras med hela Landskrona stads totala elkapacitet som för närvarande ligger på 70 MW. Framöver är det inte bara lokalnätet i Landskrona som berörs utan även regionnätet som Eon ansvarar för.

 

Mer läsning:

Tio steg till solceller

FAQ om solceller

Fler nyheter hittar du här