Vi har haft kortare elavbrott pga omkopplingar som påverkat delar av Sandvången och Egnahem. Detta är nu avklarat.