Brf

Fjärrvärme

Hem  /  BRF  /  Fjärrvärme

Det lönar sig alltid att energieffektivisera och att bättre ta tillvara på energin i fjärrvärmen. 

Kvinna i varseljacka och skyddshjälm vid utgrävning för fjärrvärme
Vanliga frågor om fjärrvärme
Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en form av centraliserad värmeleverans där värme produceras på ett avlägset ställe och distribueras genom ett nätverk av rör till bostäder och verksamheter.

Fjärrvärme produceras oftast genom förbränning av biobränslen, avfall, eller genom kraftvärme där elektricitet och värme genereras samtidigt. Det kan också komma från geotermiska källor eller industriell spillvärme.

Ett nätverk av rör transportera varmt vatten eller ånga från produktionsanläggningen till användarnas byggnader. Värmen överförs sedan till fastigheten genom en värmeväxlare, och det kalla vattnet återvänder till produktionsanläggningen för att värmas upp igen.

Fjärrvärme minskar behovet av individuella värmesystem, vilket kan vara energieffektivt och miljövänligt. Det kan också vara praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för användarna.

Det beror på hur värmen produceras. Om fjärrvärmen kommer från förnybara eller energieffektiva källor, som biobränslen eller geotermisk energi, kan den vara miljövänlig. Om den kommer från fossila bränslen kan den ha en högre miljöpåverkan.

Ja, det är möjligt att kombinera fjärrvärme med andra värmekällor som solenergi eller individuella värmepumpar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Fjärrvärme debiteras oftast genom en fast avgift baserad på fastighetsstorlek och en variabel avgift baserad på förbrukad värmeenergi.

Det beror på om det finns ett fjärrvärmenätverk i närheten. Om det inte finns kan det vara mer kostnadseffektivt att använda andra värmekällor som värmepumpar eller individuella uppvärmningsmetoder.

Underhåll av själva systemet utförs vanligtvis av fjärrvärmeleverantören. Användarna behöver vanligtvis bara se till att värmeväxlaren och eventuella interna system är i gott skick.

Generellt sett är fjärrvärmeleveranser pålitliga. Om du har frågor om säkerhet eller vill veta mer om nödsituationer bör du kontakta din fjärrvärmeleverantör för specifik information.

🡢 Vad kostar det att ha fjärrvärme?

Kostnaden beror på din förbrukning. Här kan du läsa mer om prismodellen för fjärrvärme.

🡢 Vill ni ansluta er?

Vi har idag fjärrvärme i Landskrona och delar av Häljarp och Asmundtorp. Lämna en intresseanmälan så tittar vi på förutsättningarna för anslutning hos er.
Populär

🡢 Fossilbränslefritt

Vår fjärrvärmeproduktion är från år 2021 100 % fossilbränslefri. Det innebär att vi endast baserar vår produktion på återvunnet och förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion, och att vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Landskrona.