Brf

El

Hem  /  BRF  /  El

Elnätet är verkligen ett vardagslivets stamnät och en livsviktig del för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och framför allt inget internet. Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera Landskronabornas el.  

Vanliga frågor om el
Varför betalar jag avgift för elnätet?

Elnätföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Elnätsavgiften består av abonnemangsavgift som bestäms utifrån anläggningens säkringsstorlek och en elöverföringsavgift som är en avgift per förbrukad kilowattimme (kWh).

När det gäller el har du två olika avtal, elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtal har du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtal har du med det företag som du köper el av.

Elektricitet är en form av energi som uppstår genom rörelse av elektriska laddningar, vanligtvis elektroner, i en ledare.

Elektricitet kan produceras genom olika metoder, inklusive förbränning av fossila bränslen, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och andra förnybara källor.

Elnätet består av kraftverk, överföringslinjer, transformatorer och distributionsnät som transporterar och distribuerar elektricitet från produktionsanläggningar till användare.