Nätutvecklingsplan och samråd

Som en del av vårt arbete med att säkerställa en väl fungerande eldistribution och möta framtida energibehov, har vi upprättat en nätutvecklingsplan för perioden 2025-2034. Denna plan innehåller våra strategier och investeringar för att förbättra och utveckla vårt elnät.

Bakgrund

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter är vi som distributionsnätsföretag skyldiga att regelbundet upprätta och uppdatera en nätutvecklingsplan. Syftet med planen är att skapa transparens och informera om våra planerade investeringar, behov av överföringskapacitet och åtgärder för att möta framtidens krav på elnätet. Detta arbete är avgörande för att stödja elektrifieringen av Sverige, främja förnybar energiproduktion och säkerställa en pålitlig energiförsörjning.

Samråd

För att säkerställa att vår nätutvecklingsplan är så bra som möjligt och tar hänsyn till olika intressenters behov och synpunkter, genomför vi ett offentligt samråd. Vi bjuder in våra kunder, intressenter och andra berörda parter att ge sina synpunkter på den preliminära planen.

Så här deltar du i samrådet:

  1. Läs vår preliminära nätutvecklingsplan: Planen finns tillgänglig här.
  2. Lämna dina synpunkter: Använd detta formulär för att fylla i dina åsikter.

Samrådsperioden pågår från 5 juli till 16 augusti. Dina synpunkter är viktiga för oss och kommer att beaktas i den slutliga versionen av nätutvecklingsplanen.

Vi tackar på förhand för ditt deltagande och dina värdefulla synpunkter!

Frågor?

Om ni har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta kundservice.